A Compendium of Witches

A Compendium of Witches

0 namnunderskrifter

In 2016 my anthropological fieldwork took me to the rural highlands of Bosnia with the objective of researching and learning as much as I could about traditional female tattooing. I ...

0 Hjälpare

Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Läs mer

Uppdateringar

Fler uppdateringar...
Philip Olsson starta den här kampanjen
2 år sedan

Skriv ett svar eller en kommentar

Du bör eller konto för att kommentera.