Handspun Yarn from India – for Knitters

Handspun Yarn from India – for Knitters

0 namnunderskrifter

KALA COTTON - is a short staple organic cotton. It is a genetic reflection of the habitat it has evolved with. It requires very small financial investment - sustaining farmer ...

0 Hjälpare

Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Läs mer

Uppdateringar

Fler uppdateringar...
Philip Olsson starta den här kampanjen
1 år sedan

Skriv ett svar eller en kommentar

Du bör eller konto för att kommentera.