Miljö & klimat

1 uppror

Namninsamling till
Behåll Herrängsskogen!

Stockholms stads exploateringsnämnd har beslutat att anvisa parkmark till två byggbolag för att bygga ”till en början” 200 lägenheter i Herrängsskogen i Älvsjö, även kallad Rulleskogen. **Exploateringens omfattning ** I ...