Namninsamling till

Atomkraft, nej tack!


Atomkraft, nej tack!
8 visningar

OBS! Detta uppror är samma som finska namninsamlingen Ydinvoimakansanäänestys

HUOM! Tämä adressi on sama kuin suomenkielinen Ydinvoimakansanäänestys! http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys

Obs! Namninsamlingen gäller endast personer som är röstberättigade i Finlands riksdagsval!

I Finland håller man på att bygga ett kärnkraftverk och två kärnkraftverksprojekt, som har principbeslut, väntar på byggnadstillstånd. Det är också på gång tiotals gruvprojekt, vilkas malm innehåller uran.

Kärnkraften har omåttligt stora risker.

Det är omöjligt att på förhand gardera sig mot alla hot som kärnkraften för med sig. Också i Finland kan tillgång till kylvatten hindras till exempel genom oljeläckage i samband med haverier eller i Norra Finland på grund av packisar.

Också i normalt bruk medför kärnkraftverk miljöproblem. I Tyskland har omgivningarna kring 16 kärnkraftverk undersökts och det har konstaterats att risken för barn under 5 år att insjukna i leukemi är mer än dubbelt så stor i skyddszonen kring kraftverket (radie på 5 km) än för barn under fem år på andra platser.

http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=706

Urangruvorna har förorsakat stor miljöförstörelse och hälsorisker överallt, också i industrialiserade länder såsom Kanada, Australien och Frankrike. Den enda urangruvan i funktion på EU:s område är gruvan i Talvivaara, som har brutit uran, innan man fått lagligt tillstånd. Denna verksamhet har från början skadat miljön.

http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/

Ett särskilt omfattande problem gäller slutförvaringen av det högaktiva avfallet, som är olöst i hela världen. Överallt utom i Finland och Sverige har man också avbrutit slutförvaringsprojekten som outförbara. Principbeslutet för Posivas slutförvaringsplats godkändes i riksdagen utan nämnvärd diskussion, trots negativa expertutlåtanden i frågan.

http://www.sll.fi/tiedotus/lausunnot/liitto/2009/ymparistovaikutusten-arviointiselostukseen-ydinpolttoaineen-loppusijoituslaitoksen-laajennuksesta-posiva-oy

Det föreligger också en risk för att andra EU-länder kräver att få använda slutförvaringsplatserna i Finland för sina egna kärnavfall. I en tysk tidskrift, där saken framförts, har Olkiluoto omnämnts.

http://www.capital.de/politik/100004887.html

december 15, 2021

48 underskrifter

Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Läs mer
brev till

**Vi bör avstå från kärnkraften**

Eftersom kärnkraft inte är lönsam ens nationalekonomiskt, inte duger som medel att motverka klimatuppvärmningen, är omåttligt riskfylld, samt helt går att ersätta med förnybar energi, kräver vi en folkomröstning om:

1. Tillstånd att sätta i gång Olkiluoto 3
2. Byggnadstillstånd till Fennovoima och TVO
3. Nya principbeslut till kärnkraft
4. Brytningen av uran, också där den går i annan malm
5. Posivas Onkalo-projekts fortsatta verksamhet

Meri-Lapin ydinverkosto http://www.ydinverkosto.net/
Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan rf http://uraanivoima.com/?p=yhteystiedot
Karsikon puolesta rf http://www.karsikonpuolesta.net/
Pro Hanhikivi rf http://prohkivi.vuodatus.net/
Naiset Rauhan Puolesta http://www.naisetrauhanpuolesta.org/
Naiset Atomivoimaa Vastaan http://www.naisetrauhanpuolesta.org/
Luonto-Liitto http://luontoliitto.fi/
Maan ystävät http://www.maanystavat.fi/
Tekniken i livets tjänst rf http://tep.kaapeli.fi/
Edelleen Ei ydinvoimaa
Fredskämparna i Finland Lapplands distriktsorganisation rf http://laplandpeace.wordpress.com/

Uppdateringar

Fler uppdateringar...
Philip Olsson Philip Olsson startade denna petition

1 månad sedan

Skriv ett svar eller en kommentar

Du bör eller konto för att kommentera.

48 underskrifter
99.952 behövs för att nå 100.000
By signing, you accept Campoal’s Terms of Service and Privacy Policy, and agree to receive occasional emails about campaigns on Campoal. You can unsubscribe at any time.
Liknande uppror
7
Energiupproret
Namninsamling till

För oss som tycker det är viktigare att energipolitiken fungerar än att ...

Philip Olsson 38.2K underskrifter
3
Låt våra mor- och farföräldrar och vuxna barn besöka oss i Sverige
Namninsamling till

Hej! Vi är föräldrar och barn till våra familjemedlemmar som bor utanför EU. ...

Philip Olsson 52 underskrifter
7
Rädda förlossningsvården – Stoppa nedskärningarna!
Namninsamling till

Region Stockholm är Sveriges rikaste region. Socialdemokraterna är djupt kritiska till att ...

Philip Olsson 60 underskrifter