Namninsamling till

Slopa energiskatten!


Slopa energiskatten!
2 visningar

Det har inte kunnat undgå någon att elpriserna skjutit i höjden under tidig höst. Orsaken är att elmarknaden genom misslyckad energipolitik blivit beroende av fossilbaserad el.

När efterfrågan ökar på naturgas, kol och utsläppsrätter stiger priserna på dessa och därmed elpriset. Energiskatten på el måste därför slopas eller sänkas.

Elpriserna har gått upp kraftigt, framför allt i södra Sverige där elmarknaden är starkt sammanlänkad med den kontinentala elmarknaden.

För ett villahushåll med eluppvärmning kan den dyrare elen innebära flera tusenlappar på elfakturan en enskild vintermånad om det vill sig illa.

Det beror förstås på vilken sorts elavtal man har. Men när spotpriset når tre kronor per kWh inser alla att småhusägare kommer att hamna i kläm förr eller senare när de ska sluta nytt elavtal med sin leverantör.

När elpriset rusar, ökar faktiskt också statens intäkter.

Elpriset består nämligen inte bara av kostnaden för att köpa el och betala nätavgift till elnätsleverantören. Därutöver tillkommer energiskatten som är 35,6 öre per kWh (utom i norra Sverige där den är 26 öre). Sedan läggs det moms ovanpå detta vilket innebär att ju högre elpris – desto mer intäkter till staten.

Om hushållet, som förra vintern, betalar ett elpris kring 50 öre per kWh får staten 12,5 öre i momsintäkter. Om elpriset hamnar på en krona per kWh vilket kan hända kommande vinter får staten i stället in 25 öre per kWh i moms. Momsintäkter från elnätsavgift och skatt tillkommer naturligtvis.

Statens intäkter ökar alltså kraftigt när hushållen drabbas av höga elpriser.

I den elkris vi nu upplever och som riskerar att bli påtaglig under vintermånaderna 2021–2022 är det inte rimligt att staten täljer guld med högt elpris – på bekostnad av småhusägare och andra elkonsumenter.

Därför kräver Villaägarnas riksförbund att riksdagens partier, som ytterst ansvarar för den misslyckade energipolitiken som nu drabbar medborgarna, beslutar att energiskatten på el helt slopas eller kraftigt sänks omgående fram till senvåren 2022.

Regeringen har lagt en budgetproposition för 2022 och en tilläggsbudget för 2021 på riksdagens bord. Oppositionspartier har lämnat in alternativa budgetar.

Det parlamentariska läget verkar innebära omfattande förhandlingar mellan partier i olika konstellationer inför ett kommande budgetbeslut.

Dessa förhandlingar måste innebära att diskussioner förs om att energiskatten på el slopas eller sänks under ett antal månader för att i någon mån skydda svenska hushåll från den elkris som politikerna själva skapat. Säkerligen kommer någon att påpeka att detta skapar ett hål i statens finanser.

Men med tanke på de oväntat höga momsintäkter staten kommer att ha på grund av högt elpris under vintern kan man också se det som att staten ger tillbaka till hushållen en del av de oväntade intäkter man får.

Villaägarna anser sedan tidigare att punktskatten på el borde sänkas eftersom handeln med utsläppsrätter redan reglerar mängden utsläpp av koldioxid.

Den elkris som nu uppstått aktualiserar det kravet och de priser som hushållen nu möter borde vara oacceptabla för alla politiker.

Energipolitiken är ett gravt misskött politikområde. Tanken att hushållen ovanpå orimligt höga elpriser ska förstärka statens kassa borde vara stötande för alla politiska partier. Det är dags att ta ansvar.

december 15, 2021

5.213 underskrifter

Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Läs mer
brev till

Slopa energiskatten!

Uppdateringar

Fler uppdateringar...
Philip Olsson Philip Olsson startade denna petition

1 månad sedan

Skriv ett svar eller en kommentar

Du bör eller konto för att kommentera.

5.213 underskrifter
19.787 behövs för att nå 25.000
By signing, you accept Campoal’s Terms of Service and Privacy Policy, and agree to receive occasional emails about campaigns on Campoal. You can unsubscribe at any time.