Namninsamling till

Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!


Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!

I ljuset av motion 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) är frågan i högsta grad berättigad och bör diskuteras öppet med landets befolkning.

Vi vill därför ställa frågan till er i Riksdagen för att får svar på var ni står i frågan rörande möjligheten, lagligheten och orsakerna bakom en tvångsvaccinering av barn och ungdomar.

Vi, de undertecknade till denna skrivelse, säger NEJ till tvångsmetoder och medicinska övergrepp som är förbjudna i både nationell och internationell rätt. Inte minst sedan Nürnberg-rättegångarna efter andra världskrigets slut. Som vi lärde oss efter dessa finns det ingen anledning att skylla på okunskap eller att ”bara lyda order” då folkrätten och mänskliga rättigheter står på spel.

december 15, 2021

250 underskrifter

Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Avatarlastare för trådram
Läs mer
brev till

Är detta något ni på allvar överväger som ett alternativ för att ”befrämja en ökning av frivillig vaccinering mot Covid-19” såsom det anges i motionen?

Är detta något som ni överväger trots att det strider mot evidensbaserad läkarvetenskap, står emot allt som förespråkas utav professorer i pediatrik och i grunden strider mot patientlagen, mänskliga rättigheter och skyddet för den enskildes rätt att bestämma över sin egen kropp inskriven i EU-lagstiftning?

Är ni ens medvetna om att den redaktade överenskommelse med farmakologiindustrins parter fråntar dem ansvar för skador och biverkningar som kan uppstå, samtidigt som det påstådda ”vaccinet” med mRNA-teknik inte ens har ett formellt godkännande och därmed utgör ett farmakologiskt experiment fram till och med 2023?

Att påtvinga injicering av experimentella preparat kan omöjligt utgöra sund läkarvetenskap.

Däremot betalas till och med ut bonusbetalningar till de regioner som genomför omfattande vaccineringar innan årets slut enligt tidigare beslut ifrån politiskt håll.

Att ens kalla detta för vaccinering då preparaten inte ens är godkända och uppfyller de kriterier som krävs av ett vaccin är ett hån emot människors rätt till saklig information om preparaten.

Är ni medvetna om att truckförare Ottoson inte har någon formell utbildning inom området medicin, biologi eller vetenskaplig metod men ändå producerar en motion som strider mot sunt förnuft och folkviljan och varenda vetenskaplig metod som följer evidensbaserad forskningsmetod?

Så den slutliga frågan kvarstår; Var står landets politiker, som utan läkarkompetens ska fatta beslut om att tvångsinjicera medicinska experimentella preparat i landets befolkning?

Uppdateringar

Fler uppdateringar...
Philip Olsson Philip Olsson startade denna petition

1 månad sedan

Skriv ett svar eller en kommentar

Du bör eller konto för att kommentera.

250 underskrifter
19.750 behövs för att nå 20.000
By signing, you accept Campoal’s Terms of Service and Privacy Policy, and agree to receive occasional emails about campaigns on Campoal. You can unsubscribe at any time.
Liknande uppror
3
Utvisa inte Hana Fsehaye från Sverige!
Namninsamling till

Hana är en IB elev på S:T Eskils Gymnasium och hon är ...

Philip Olsson 567 underskrifter
US
4.1K
Spirit flight crews & employees for medical freedom and civil liberties
Namninsamling till SPA ALPA

We respect an individuals right to make decisions about their own body. ...

Philip Olsson 384 underskrifter 262
IN
1.4K
An Appeal for Suo Moto Cognizance for the Victims of the DHFL Scam
Namninsamling till Sri Nuthalapati Venkata Ramana

**INTRODUCTION** After Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL, once it was AAA+ ...

Philip Olsson 387 underskrifter 380