covid

I ljuset av [motion 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M)](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022230) är frågan i högsta grad berättigad och bör diskuteras öppet med landets befolkning. Vi vill därför ställa frågan till er i ...